Ariesy Tri Mauleny Kaji Model Pertumbuhan Ekonomi Regional Pada Kelembagaan dan Konvergensi